Devo - Devo skannar det mesta
Devo IT är experter på att förvandla text och bilder på en mängd olika typer av fysiska underlag till sökbara, digitala dokument. Vid vår produktionsanläggning i Uppsala skannar vi patientjournaler, pensionsvalsblanketter, leverantörsfakturor, skadeblanketter, diabilder, ritningar, mikrofilm, antika tryck och planscher, bibliotekskort och mycket mycket mer.
skanning, digitalisera, scanning, experter, it, devo, devo it, patientjournaler, pensionsvalsblanketter, leverantörsfakturor, skadeblanketter, diabilder, ritningar, mikrofilm, antika tryck , planscher, bibliotekskort, AMF Pension, Centsoft, FORA, Göteborgs universitet, Historiska museet, Kibi, Kungliga biblioteket, Kungliga Tekniska högskolan, Kungliga Vetenskapsakademien, LFF Läkemedelsförsäkringen, Lunds universitet, Nordiska museet, PwC, Region Skåne, Scania, SAS, Stockholms universitet, Uppsala läns landsting, Umeå universitet, Uppsala universitet, Viking Line, Västarvet, Västerås stadsbibliotek
4
home,page-template-default,page,page-id-4,qode-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,brick-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Devo skannar det mesta

På vår produktionsanläggning i Uppsala skannar vi drygt 500.000 dokument per vecka: patientjournaler, pensionsvalsblanketter, leverantörsfakturor, skadeblanketter, diabilder, ritningar, mikrofilm, antika tryck och planscher, bibliotekskort och mycket, mycket annat.

Vi visar dig gärna runt i vår produktionsanläggning och berättar mer om hur vi jobbar.

Patientjournaler

Devo är ensamma i Sverige om att skanna patientjournaler och vi är experter på att konstruera säkra och effektiva processer för hanteringen av personakter.

Det finns många anledningar till varför allt fler vårdgivare vill digitalisera sina medicinska journaler. Framförallt handlar det om att göra vårdpersonalens jobb mer effektivt samtidigt som patientsäkerheten förbättras. Det händer också att äldre patientjournaler skannas in för att underlätta forskningen inom ett visst område.

Digitaliserade medicinska journaler innebär dessutom att dyrbar lokalyta kan frigöras och kostnader förknippade med lagerhantering kan minskas.

Devo är det enda företaget i Sverige som fått förtroendet att skanna patientjournaler och vi har en unik kompetens kring att konstruera säkra och effektiva processer för hanteringen av personakter. Förutom patientjournaler hjälper vi också vårdbranschen med skanning av journaler på mikrofilm och skanning av matrikelkort.

Vill du veta mer om våra tjänster inom patientjournaler?

Kontakta Stefan Hamberg, 018-750 53 10 / 070-915 83 40, så berättar han mer.

En dag på Devo

Fyra hörnstenar i vår verksamhet

(som gör oss bättre än konkurrenterna)

Ingenting är omöjligt

På Devo är vi extra duktiga på att ta hand om lite udda digitaliseringsprojekt som mikrofilmer, katalogkort, skadeakter och ömtåliga antika böcker.

Kvalitetssäkrad produktion

Vår process omfattar mycket mer än själva skanningen och för varje moment, från sortering till arkivering finns en väl beprövad metod som vi följer.

Gedigen erfarenhet

Vi vågar faktiskt skryta om vår kompetens kring hur man bäst digitaliserar en mängd olika typer av underlag.

Vi har kul på jobbet

Det finns en stark laganda på Devo som vi är stolta över. En vilja att ständigt lära sig mer och att dela med sig av kompetensen till kollegorna.

Hur mycket kan du spara på att digitalisera ditt arkiv?

Speciella uppdrag

Behöver du hjälp med att digitalisera ett pappersarkiv eller göra vackra gamla böcker tillgängliga på Internet. Devo är extra duktiga på att ta hand om udda digitaliseringsprojekt!

På Devo är vi extra duktiga på att ta hand om lite udda digitaliseringsprojekt. Vi vågar faktiskt skryta om vår kompetens kring hur man bäst digitaliserar en mängd olika typer av underlag som mikrofilmer, katalogkort, skadeakter eller ömtåliga antika böcker.

Ofta handlar uppdraget om att förena en kostnadseffektiv manuell hantering med ett högkvalitativt slutresultat. Ju knepigare uppgiften är desto roligare har vi. Utmana oss gärna!

Vi har bland gjort gamla kortkataloger på Göteborgs Universitetsbibliotek sökbara på Internet. Devo har också hjälpt ett flertal andra bibliotek, museer och arkiv med att göra böcker, kartor, planscher och föremål tillgängliga på nätet – till glädje för såväl allmänhet som forskare.

En allt större andel av våra specialuppdrag handlar om att digitalisera pappersarkiv och mikrofilmade handlingar. Här finns ofta stora vinster att göra i form av ett effektivare arbetsflöde och sänkta kostnader för lagerhyra. Vi har bland annat hjälpt St Jude Medical att skanna in ett stort arkiv bestående av affärskritisk information. Uppdraget var att digitalisera hela arkivet på 250 hyllmeter, indexera och metadatasätta för snabb sökning i ärendehanteringssystemet. Sökningen har också underlättats ytterligare av att hela textmassan är fulltexttolkad.

Efter genomförd skanning skeppades pappersarkivet för slutförvaring i USA.

Kontakta Stefan Hamberg, 018-750 53 10 / 070-915 83 40, så berättar han mer.

Våra kunder

Devos kunder finns inom näringslivet, i den offentliga sektorn, bland myndigheter och inom kulturinstitutionerna. Här är några av dem vi arbetat med de senaste åren.

Axfood
Centsoft
Chalmers
Folke Bernadotteakademien
Folksam
FORA
Göteborgs universitet
Hemköp
Historiska museet
Holmen Skog
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Kibi
Kungliga biblioteket

Kungliga Tekniska högskolan
Kungliga Vetenskapsakademien
Landstinget Uppsala län
LFF Läkemedelsförsäkringen
Lunds universitet
Micasa
Natur och Kultur
Nordiska museet
Uppsala Nya Tidning
PwC
Region Skåne
Riksantikvarieämbetet
SAS
Scania

Stockholms stadsarkiv
Stockholms universitet
Stockholm Vatten
Tekniska museet
Trafikkontoret
Umeå universitet
Uppsala universitet
Viking Line
Västarvet
Västerås stadsbibliotek
Willys
och många fler…

Fakturor, blanketter och andra viktiga papper

Vi ser till så att leverantörsfakturor, blanketter och andra viktiga papper skannas, tolkas och levereras rakt in i ekonomi- eller affärssystemet.

Devo hjälper små och stora verksamheter att närma sig visionen om det papperslösa kontoret. Vi bidrar bland annat till att skapa bättre kontroll på attestflöden, vi underlättar registreringen i olika affärssystem men framförallt ser vi till att göra informationen mer tillgänglig genom att effektivisera sökprocessen.

Under våren har vi fått förtroendet att kraftigt utöka våra tjänster kring pensionsblanketter för Fora AB. Genom våra partnersföretag har vi en mycket stark ökning av fakturaskanning. Vi tar idag emot och hanterar leverantörsfakturor åt cirka 4700 företag.

Vill du effektivisera din hantering av fakturor, blanketter och andra affärshandlingar?

Låt oss börja med en förstudie.

Kontakta Stefan Hamberg, 018-750 53 10 / 070-915 83 40, så berättar han mer.

Hur mycket kan du spara på att digitalisera ditt arbetsflöde?

Fina vitsord av våra kunder

Kontakta oss

uppsala

Devo i Uppsala

Huvudkontor Devo IT AB
FE 100, 751 75 Uppsala
018-750 53 00
info@devo.se

Besöksadress (även produktion)
Kungsängsvägen 29 B, 753 23 Uppsala

Karlstad

Devo i Karlstad

IT-utveckling Devo IT AB
Kungsgatan 12 2tr, 652 24 Karlstad
0709-15 83 42
abm-support@devo.se

VD

Jan Petersson
018-750 53 06
jan.petersson@devo.se

Försäljning

Stefan Hamberg
018-750 53 10
stefan.hamberg@devo.se

Teknik

Jan Lundqvist
018-750 53 01
jan.lundqvist@devo.se

Administration

Veronica Johansson
018-750 53 04
veronica.johansson@devo.se

Speciella uppdrag

Projektledare Sara Ongaro
018-750 53 09
sara.ongaro@devo.se

Fakturaskanning

Produktionsledare Christian Springe
018-750 53 17
christian.springe@devo.se

Fakturaskanning support

018-750 53 03
fakturasupport@devo.se

Blankett/formulär

Produktionsledare Mayssam Abdallah
018-750 53 02
admsupport@devo.se

Journalskanning

Produktionsledare Madelene Karlsson
018-750 53 07
journalskanning@devo.se

Programvaror

Kristian Jörg
018-750 53 16
0709-15 83 42
abm-support@devo.se

Våra partners

Devo har många duktiga partners. Här är några av dem