Nyheter

Devo skannar patientjournaler för Uppsala Landsting

Landstinget i Uppsala Län har under hösten genomfört en upphandling avseende skanning av patientjournaler. Devo IT har i hård konkurrens vunnit upphandlingen och har nu tecknat ett treårsavtal med möjlighet till två års förlängning. Devo ska skanna alla nya journalhandlingar som dagligen produceras inom Uppsala läns alla vårdenheter, cirka 50 000 stycken per vecka. Därutöver tillkommer skanning av mikrofilmade patientjournaler och andra dokument som också skall digitaliseras.

Digitaliseringen gör att landstingets vårdpersonal alltid har tillgång till både gammal och helt ny journalinformation när de bedömer patienternas status vilket ökar patientsäkerheten radikalt. Genom skanningen av såväl äldre som nya patientjournaler har landstinget i Uppsala skapat en unik databas där ca 120 miljoner dokument kan återsökas vid enskilda vårdtillfällen samt för t.ex. forskning och utbildning.

För Devo IT:s del skapar affären ökad trygghet och ekonomiska muskler för en fortsatt expansion inom digitaliseringsområdet.