Nyheter

Holmen Skog digitaliserar äldre dokument

Holmen Skog har lagt en order hos Devo IT att skanna en stor mängd avtalsdokument och att göra dessa sökbara och tillgängliga i sitt intranät med hjälp av Devo:s applikation CatView. För Holmen innebär denna investering ett effektivare arbetsflöde och minskade kostnader. De vardagliga sökningarna förenklas och snabbas upp.

”Devo IT är mycket glada och stolta över denna order. Våra sök- och bildvisningsapplikationer har hittills appellerat på bibliotek och museer. Holmen Skog är vår första industriella kund på programvaran CatView och vi hoppas på många efterföljare inom den svenska industrin” – säger Devo:s försäljningschef Stefan Hamberg.

Etiketter: