Nyheter

International IDEA digitaliserar arkivet

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) är en mellanstatlig organisation som stödjer bärkraftig demokrati runtomkring i världen. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Institutet har ett stort antal ärenden traditionellt arkiverade i ärendemappar. För att säkra informationen inför framtiden och för att underlätta sökbarheten i dessa handlingar har International IDEA beslutat att låta Devo IT skanna in dessa ärendehandlingar och leverera in de digitala versionerna i ett nytt arkivsystem.

”Vi är mycket glada över att denna prestigefyllda organisation har valt oss som leverantör och projektansvarig för skanningsprojektet, säger Stefan Hamberg, försäljningschef på Devo IT. Det känns bra att få assistera en demokratibefrämjande organisation i vår oroliga värld”.