Nyheter

Stockholms stadsarkiv med Stockholm stad tecknar mångårigt digitaliseringsavtal

Devo IT har i hård konkurrens vunnit en upphandling avseende digitalisering av arkivhandlingar i lösbladsformat, böcker och storformatsdokument. Avtalet, som är treårigt med möjlighet till ett års förlängning, är det första i sitt slag som har samordnats inom Stockholms stad.

Vi ser en mycket stor fördel med detta avtal som gör det möjligt, inte bara för stadsarkivet utan även för stadens verksamheter, att digitalisera till låga kostnader och därigenom frigöra dyra kontorsytor samtidigt som digitaliserade handlingar blir tillgängliga över Internet för medborgare och forskare”, säger Gabriel Marawgeh, avdelningschef vid Stockholms stadsarkiv.

Stadsarkivet är en central informationsresurs för stadens verksamheter och stockholmarna. I linje med Stockholms stads vision om ett Stockholm i världsklass är Stadsarkivet inriktat på att göra den stora informationsmängd de förvaltar tillgänglig för alla medborgare. Det handlar om arkivhandlingar från stadens och länets myndigheter, föreningar och privatpersoner från 1400-talet fram till idag.

Genom ansvaret för e-arkiv Stockholm, där Stockholms stads gemensamma digitala information ska lagras, långtidssäkras och göras tillgänglig, arbetar de för att utveckla och förstärka sin roll som informationsresurs.

Vi på Devo IT är oerhört stolta över att ha vunnit denna upphandling och räknar med en bra tillväxt under de närmaste åren genom skanningsuppdrag för många enheter inom Stockholms stad”, säger försäljningschefen Stefan Hamberg.

Kontakta Stefan Hamberg för mer information,   018-444 31 10.

 

Etiketter:, ,