Arkiv | Dokumentation

Stockholms stadsarkiv med Stockholm stad tecknar mångårigt digitaliseringsavtal

Devo IT har i hård konkurrens vunnit en upphandling avseende digitalisering av arkivhandlingar i lösbladsformat, böcker och storformatsdokument. Avtalet, som är treårigt med möjlighet till ett års förlängning, är det första i sitt slag som har samordnats inom Stockholms stad. ”Vi ser en mycket stor fördel med detta avtal som gör det möjligt, inte bara […]

Fortsätt läsa;

Forsmarks Kraftgrupp AB digitaliserar underhållsdokumentation

Forsmarks Kraftgrupp AB driver kärnkraftsanläggningen i Forsmark. Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftsanläggning med tre reaktorer. Samtliga reaktorer togs i drift på 1980-talet. Forsmark 1 togs i kommersiell drift år 1980, Forsmark 2 år 1981 och Forsmark 3 år 1985. Företaget ägs till 66 % av Vattenfall AB. En kärnkraftsanläggning kräver mycket underhåll med professionell uppföljning och […]

Fortsätt läsa;
Devo skannar patientjournaler för Uppsala Landsting

Devo skannar patientjournaler för Uppsala Landsting

Landstinget i Uppsala Län har under hösten genomfört en upphandling avseende skanning av patientjournaler. Devo IT har i hård konkurrens vunnit upphandlingen och har nu tecknat ett treårsavtal med möjlighet till två års förlängning. Devo ska skanna alla nya journalhandlingar som dagligen produceras inom Uppsala läns alla vårdenheter, cirka 50 000 stycken per vecka. Därutöver […]

Fortsätt läsa;