Arkiv | Journaler
Devo skannar patientjournaler för Uppsala Landsting

Devo skannar patientjournaler för Uppsala Landsting

Landstinget i Uppsala Län har under hösten genomfört en upphandling avseende skanning av patientjournaler. Devo IT har i hård konkurrens vunnit upphandlingen och har nu tecknat ett treårsavtal med möjlighet till två års förlängning. Devo ska skanna alla nya journalhandlingar som dagligen produceras inom Uppsala läns alla vårdenheter, cirka 50 000 stycken per vecka. Därutöver […]

Fortsätt läsa;