Nyheter

Ingenting är omöjligt

På Devo är vi extra duktiga på att ta hand om lite udda digitaliseringsprojekt som mikrofilmer, katalogkort, skadeakter och ömtåliga antika böcker. Ofta handlar uppdraget om att förena en kostnadseffektiv manuell hantering med ett högkvalitativt slutresultat. Ju knepigare uppgiften är desto roligare har vi.