Nyheter

Kvalitetssäkrad produktion

Vi har haft gott om tid på oss att öva, verksamheten startade 2005 men företagsledningen är pionjärer i branschen sedan tidigt 80-tal! Idag skannar vi drygt 500.000 dokument i veckan. Men vår process omfattar mycket mer än själva skanningen och för varje moment, från sortering till arkivering finns en väl beprövad metod som vi följer. När underlaget väl har blivit digitaliserat ser vi gärna till att förädla det. Vill du, så kan vi hjälpa dig med att tolka innehållet och göra det sökbart. Varför inte via internet?