Om Devo

Digitalisering av röntgenbild

Devo IT är experter på att förvandla text och bilder på en mängd olika typer av fysiska underlag till sökbara, digitala dokument. Vid vår produktionsanläggning i Uppsala skannar vi patientjournaler, pensionsvalsblanketter, leverantörsfakturor, skadeblanketter, diabilder, ritningar, mikrofilm, antika tryck och planscher, bibliotekskort och mycket mycket mer.

Vi har haft gott om tid på oss att öva, verksamheten startade 2005 men företagsledningen har varit pionjärer i branschen sedan tidigt 80-tal! Idag skannar vi drygt 500.000 dokument i veckan och är ensamma på marknaden om att hantera patientjournaler. Självklart är vi också stolta över att ha fått förtroendet att skanna och tolka kärnkraftverket Forsmarks underhållsdokumentation, hela LO-kollektivets pensionsförsäkringsval och Stockholms stadsarkivs historiska handlingar. När underlaget väl har blivit digitaliserat ser vi gärna till att förädla det. Vill du, så kan vi hjälpa dig med att tolka innehållet och göra det sökbart. Varför inte via internet? Bibliotek, museer och arkiv anlitar oss gärna för att göra Sveriges kulturskatter tillgängliga för allmänhet och forskare.

Devo IT AB har sitt säte i Uppsala och verksamhet i både Uppsala och Karlstad. Företaget har idag 35 anställda.