Vår arbetsprocess

Digitalisering på rotationsskanner

Devo är extra duktiga på att ta hand om lite udda digitaliseringsprojekt som mikrofilmer, katalogkort, skadeakter och ömtåliga antika böcker. Ofta handlar uppdraget om att förena en kostnadseffektiv manuell hantering med ett högkvalitativt slutresultat. Ju knepigare uppgiften är desto roligare har vi. Utmana oss gärna!

Så här ser vår arbetsprocess ut idag

Förberedelser

  • Ankomstkontroll
  • Sortering och förberedelser

Digitalisering

  • Skanning av materialet.
  • Skanning av mikrofilm i särskild skanner.
  • Fotografering av känsligt material.

Tolkning/Efterbearbetning

  • Registrering och indexering
  • Fritextfångst (OCR/OMR-tolkning samt manuellt)

Kvalitetskontroll

  • Kontroller mot original, rensning av tomma sidor etc.

Leverans/Publicering/Arkivering

  • Leveransfil skapas, levereras digitalt eller publiceras på Internet.
  • Originalen lagras, destrueras eller packas och returnerar material till kund.