Våra kunder

Devos kunder finns inom näringslivet, i den offentliga sektorn, bland myndigheter och inom kulturinstitutionerna. Vi hjälper till med att förenkla administrationen, öka spårbarheten, öka patientsäkerheten och göra historiska dokument tillgängliga för forskare och allmänhet. Ofta pågår vårt åtagande under flera år men ibland är uppdraget kortare och av projektkaraktär. I varje samarbete hjälper våra kunder oss att utveckla vår tjänst ännu en bit. Här är några av dem vi arbetat med de senaste åren.

AMF Pension, Centsoft, FORA, Göteborgs universitet, Historiska museet, Holmen Skog, Kibi, Kungliga biblioteket, Kungliga Tekniska högskolan, Kungliga Vetenskapsakademien, Lunds universitet, Nordiska museet, PwC, Region Skåne, Scania, SAS, Stockholms universitet, Uppsala läns landsting, Umeå universitet, Uppsala universitet, Västarvet, Västerås stadsbibliotek, Växjö stadsbibliotek m fl.