Våra partners

Devo har många duktiga partners. Här är några av dem.

Centsoft
Centsoft utvecklar och säljer fakturahanteringssystemet Eyesys. Devo utför
skanning och automatisk tolkning av Centsofts kunders leverantörsfakturor.

Kibi Software Solutions
Kibi marknadsför och säljer fakturahanteringssystemet Approve-it. Devo utför
skanning och automatisk tolkning av Kibis kunders leverantörsfakturor.

Optosweden
Förser oss med hård- och mjukvarulösningar för effektiv produktion av
datafångst. Optosweden säljer skannerutrustning och avancerade
tolkningsprogramvaror.

PwC
Redovisnings- och revisonskoncernen PwC erbjuder sina företagskunder
MyBusiness inklusive skanning av fakturor. Devo utför skanning och
automatisk tolkning av PwC:s kunders leverantörsfakturor.

SEB
Affärsbanken SEB erbjuder sina företagskunder elektronisk fakturahantering
och annan service. Devo utför skanning och automatisk tolkning av SEB:s
kunders leverantörsfakturor.

Datub
Devo har ett mångårigt samarbete med Datub i ryggen. Datub förser oss med med lösningar för datakommunikation – allt från datorer och nätverk till säkerställande av den dagliga driften.