Ramavtalsinfo

Ramavtal Digitaliseringstjänster skanning m.m

 

Avtal är tecknat mellan Stockholms stad, Stockholms stadsarkiv med anslutande förvaltningar och bolag inom Stockholms stad och Devo IT AB.

 

Avtalet gäller till och med 31/3 2016 och med möjlighet till förlängning till 31/3 2017.

 

Samtliga förvaltningar och bolag inom Stockholms stad har rätt att utnyttja avtalet. Följande enheter, förutom Stockholms stadsarkiv, deltar redan från avtalsstart:

 

Fackförvaltningar

Fastighetskontoret

Miljöförvaltningen

Trafikkontoret

Socialförvaltningen

Exploateringskontoret

Kulturförvaltningen

 

Bolag

Stockholms stadsteater AB

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Stockholms Vatten AB

AB Familjebostäder

 

Stiftelser

SHIS Bostäder (Stiftelsen hotellhem i Stockholm)

 

Devo IT levererar följande avropningsbara tjänster under avtalet:

  • Skanning av kartor, ritningar och övriga större plana format
  • Skanning av lösa arkivhandlingar, A5 – A3. Även mindre format skannas
  • Skanning av bundna arkivhandlingar, A5 – A2
  • Skanning av mikrofilm, främst rullfilm men även mikrokort (fiche)
  • Maskinläsning av text (OCR)

 

Mer information avseende avtalspriser och hur man går tillväga vid beställning finns på Stockholms stads avtalsdatabas. Där finns följande hjälp inför avrop:

  • Lathund, med instruktioner
  • Beställningsmall
  • Exempel på kravspecifikation

 

Välkommen med er beställning till stefan.hamberg@devo.se!

Direktnummer: 018-444 31 10.

Mobilnummer: 0709-15 83 40.