Stationen – Webarkiv

Devo IT erbjuder en arkivtjänst för befintliga och nya kunder. Vi har effektiva lösningar för olika lagringsbehov. Verksamheten bedrivs i Uppsala i specialutformade lokaler.

Arkivering av viktiga dokument

DEVO IT förvarar viktiga dokument som fakturor, journaler och ansökningar åt flera av Sveriges främsta företag och organisationer. Våra lösningar täcker allt som behövs under en handlings återstående livslängd och innefattar bl.a. packning, transporter, återsökning och destruktion. Vi uppfyller samtliga lagar och förordningar gällande dokumentlagring.

https://stationen.devo.se