Våra tjänster

Skanning, tolkning, indexering och publicering!
Devo kan konsten att förvandla många olika typer av fysiska underlag (papper, mikrofilm, dia) till sökbara, digitala dokument. Här är några exempel:

 • Patientjournaler
 • Tekniska dokument
 • Leverantörsfakturor
 • Försäkringshandlingar, valblanketter
 • Skadeakter
 • Patentdokument
 • Valideringsprotokoll
 • Avtal
 • Medlemsklubbsansökningar
 • Äldre böcker för publicering på nätet
 • 1900-talsböcker för nytryck eller e-boksutgivning
 • Bibliotekskataloger
 • Reklamationer