Affärshandlingar

Devo hjälper små och stora verksamheter att närma sig visionen om det papperslösa kontoret. Vi bidrar bland annat till att skapa bättre kontroll på attestflöden, vi underlättar registreringen i olika affärssystem men framförallt ser vi till att göra informationen mer tillgänglig genom att effektivisera sökprocessen. Under våren kommer vi att hjälpa Region Skåne med att skanna enkäter och just nu är vi i full gång med att för SAS räkning digitalisera de serviceprotoll som dagligen produceras i samband med underhåll av flygplanen.

Vill du veta mer om hur vi kan effektivisera hanteringen av affärshandlingar?

Mejla Stefan Hamberg, eller ring 018-444 31 10 / 070-915 83 40