Medicinska journaler

Medicinska journaler
Det finns många anledningar till varför allt fler vårdgivare vill digitalisera sina medicinska journaler. Framförallt handlar det om att göra vårdpersonalens jobb mer effektivt samtidigt som patientsäkerheten förbättras. Det händer också att äldre patientjournaler skannas in för att underlätta forskningen inom ett visst område. Digitaliserade medicinska journaler innebär också att dyrbar lokalyta kan frigöras och kostnader förknippade med lagerhantering kan minskas.

Devo är ensamma i Sverige om att skanna patientjournaler och vi har en unik kompetens kring att konstruera säkra och effektiva processer för hanteringen av personakter.

Förutom patientjournaler hjälper vi också vårdbranschen med skanning av journaler på mikrofilm och skanning av matrikelkort.

Vill du veta mer om våra tjänster inom medicinska journaler?

Mejla Stefan Hamberg, eller ring 018-444 31 10 / 070-915 83 40