… och några applikationer

 

Gamla kortkataloger blir tillgängliga på nätet tack vare IPAC
Ett stort antal bibliotek och institutioner har idag en ansenlig samling äldre böcker som bara är sökbara via gamla kortkataloger. Det här innebär att forskare, studenter och andra intresserade måste befinna sig på plats för att ta del av innehållet. Ibland är också själva kortkatalogen så värdefull och skör att den behöver skyddas. För att lösa dessa problem har Devo tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek utvecklat IPAC (Image Public Access Catalogue). IPAC är en kombination av program och arbetsmetodik för att enkelt och kostnadseffektivt göra äldre kortkataloger sökbara över Internet.

Testa IPAC

 

Bookview – bläddra i ömtåliga böcker och njut av vackra illustrationer online
Med hjälp av BookView kan även mycket ömtåliga och värdefulla böcker, som i vanliga fall omgärdas av rigorösa säkerhetsprocedurer, nå en bredare publik. BookView visar upp den valda boken i ett eget webbläsarfönster med ett enkelt användargränssnitt för att bläddra, zooma och skriva ut sidor i boken. Bildhanteringen är utvecklad för att både ladda ner sidorna snabbt och för att bevara detaljrikedomen. I BookView ingår också ett administrativt gränssnitt som gör det möjligt att lägga till fler, redan inskannade, böcker.

Testa BookView!

 

Catview – Sök i flera arkiv samtidigt och lär dig mer på kortare tid.
Ibland är det viktigt att snabbt kunna hitta de rätta informationsbitarna i en stor mängd data. CatView förenklar den här typen av informationssökning, oavsett om det du letar efter utgörs av text, bild eller kanske både och. CatView består av ett webbaserat gränssnitt som ger användaren möjlighet att snabbt söka igenom stora mängder information som finns lagrad i olika kataloger. Sökresultaten presenteras katalogvis och ger användaren en tydlig överblick av samtliga referenser till sökbegreppet. CatView hanterar ett flertal olika mediatyper och anpassar dem för optimal återgivning på webben. Användaren kan exempelvis förstora bilder och skriva ut dem med bibehållen kvalitet.

Testa CatView!
Fyll i landskap, socken och klicka på ”Sök”. Därefter
väljer du en fyndplats och klickar på boken!

Läs mer om IPAC, Catview och BookView här. (länk till folder)