CatView – här kan du testa

Här hittar du exempel på digitala samlingar som skapats med hjälp av produkten CatView.
Klicka gärna på länkarna för att utforska några av våra svenska kulturskatter.

Biblioteca Walleriana
Dr Erik Waller (1875-1955) är upphovsmannen bakom en en av världens största och värdefullaste samlingar av medicinhistorisk litteratur. 1950 överlämnades samlingen till Uppsala universitetsbibliotek.
Utforska samlingen här

Folke Bernadottesamlingarna
Samtliga svenska fredsinsatser sedan 1956 inkluderas och materialet är tillgängligt kostnadsfritt i Folke Bernadottesamlingarna.
Utforska Bernadottesamlingarna här

Föremålskatalogen
Historiska museet i Stockholm är Sveriges största arkeologiska museum med miljontals föremål i arkivet. Här finns allt från Sveriges forntid, från istid fram till Gustav Vasa.
Utforska Föremålskatalogen här

Hülphers Genealogier
För eftervärlden är Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-1798) känd som topograf, genealog och musikhistoriker. På 1960-talet gjordes det vid Västerås stadsbiblioteket upp ett kortregister, över samtliga personer, som är omnämnda i de Hülpherska genealogierna. Detta kortregister har för ett par år sedan digitaliserats av Västerås släktforskarklubb.
Utforska Hülphers Genealogier här

KTHB katalog – 1913
Böcker förvärvade av KTHB åren 1827 till 1913 kan nu sökas i den inskannade katalogen som är fördelad på fyra inbundna katalogböcker. Sök på författare direkt i sökrutan eller gå via ämnesnavigeringen om du vill få en överblick i olika ämnesområden i katalogerna.
Utforska KTHB katalogen här

Kungliga Vetenskapsakademins Handlingar från 1739-1854
I ett behändigt oktavformat gav Vetenskapsakademien redan från sitt födelseår ut sin egen tidskrift – (Kungl.) Vetenskapsakademiens Handlingar – och i det formatet gavs de fyra kvartalsutgåvorna ut ända till 1854.
Utforska Vetenskapsakademins Handlingar här

Nordiska museets föremålssamling
Nordiska museets samlingar rymmer idag mer än 1,5 miljoner föremål, fem miljoner fotografier, 250 000 böcker och tidskrifter och 4 000 hyllmeter arkivmaterial. Ett stort och långsiktigt arbete pågår för att digitalisera detta material och göra det tillgängligt. Som ett led i det arbetet har den stora lappkatalogen (cirka en halv miljon kataloglappar) skannats in och gjorts sökbar och blädderbar via CatView.
Utforska den stora lappkatalogen här

Enebybergs IF medlemsblad
Här kan du söka i Enebybergs medlemsblad från 1917.
Utforska medlemsbladen här