Ipac – bläddra i kortkataloger

Här hittar du exempel på hur applikationen IPAC underlättar sökning i gamla kortkataloger.

Katalog -1955, Systematisk Svensk – Kungliga Biblioteket
Katalog -1955 även kallad Plåten innehåller tryck från äldsta tid fram till och med 1955. Enstaka senare daterade tryck förekommer. När den omkring 1960 paketerades i plåtkapslar uppkom benämningen Plåten.
Sök i katalogen

Äldre alfabetiska katalogen – Umeå Universitet
Äldre alfabetiska katalogen är Umeå universitetsbiblioteks gamla alfabetiska kortkatalog och innehåller material som inte finns i Album. Den representerar svenskt och utländskt material från före 1975.
Sök i katalogen

Bildkatalogen – Kungliga vetenskapsakademien
Förutom avfotograferingar av akademiens konstsamling innehåller porträttarkivet även fotografier, äldre tryck och kopparstick föreställande såväl svenska som utländska vetenskapsmän, inte enbart akademiledamöter.
Sök i katalogen

BIOKAT – Göteborgs Universitet
BIOKAT, Biomedicinska bibliotekets katalog, förtecknar de äldre delarna av Biomedicinska bibliotekets samlingar. BIOKAT är en skannad version av bibliotekets kortkatalog i det skick den var den 31 december 2002. Med få undantag har inga nya katalogkort tillförts katalogen efter 1978.
Sök i katalogen

Carolina Rediviva
Katalog -1962 förtecknar Uppsala universitetsbiblioteks tryckta skrifter till och med år 1962.
Katalogen är alfabetisk och den består av nio sinsemellan olika delkataloger. ”Författare” är den största delkatalogen. Katalog -1962 är inskannad från originalbladen som till stor del är handskrivna och varierar i kvalitet.
Sök i katalogen

Riksantikvarieämbetet
Katalog -1974 är Vitterhetsakademiens biblioteks gamla lappkatalog och har tillkommit under många år. Den består av både handskrivna och maskinskrivna lappar. Katalogreglerna som följts är från 1916. Många kataloglappar är mycket slitna och därmed svårlästa även i digital form.
Sök i katalogen